Najdi synonyma (stejná slova)

Vyber z nabídky správné řešení.