Doplň, potom stiskni "Kontrola".

malý psk stost barev zdravotní nostka
domácí nás zdravá srovátka pospaná bábovka
svý holub malý nosk schravé počas
strom oska taška sťovka skora modřinka
tráva uschá zámek Schrov houba srovinka