MY - MI

Doplň, potom stiskni "Kontrola".

stará mslivna umt si ruce kosmcká loď
celý vesmr drcený kmn voňavé mdlo
horský průsmk čokoláda Mlka mcí houba
mší rodinka vymtat ďábla rozdmchat oheň
mřit do terče ptačí chmří ovocný mx