Doplň, potom stiskni "Kontrola".

mlý kamaráde mčka aut gumový mček
čisté umvadlo smtko v oku skleněná mska
šestý smsl mlný názor šedá mška
vysoký komn Přemsl Oráč usmřit se
světový mr filmová smčka zlý úmsl