Doplň, potom stiskni "Kontrola".

mt nádobí mchaný salát mláček diváků
dobrá mšlenka drobný hmz světlá mstnost
označit msto hloupý výmsl platit mto
houslový smčec udělit mlost mstní označení
mdlová bublina veselá msl mnulý týden