Doplň y-ý, i-í


Doplň, potom stiskni "Kontrola".

mček mlion umvadlo mška
hlemžď mšlenka smch oml
hmz zlomt chmří mstr
mska smčka mtina zmzet
mmino mdlo zmje zamkat