LY - LI

Doplň, potom stiskni "Kontrola".


Slšíš zpěv ptáků? Mlnář svázal pytel lýkem.
Nepolkej velká sousta. Nedělej oheň blzko lesa.
Ldka hlasitě vzlkala. Z poučky vyplvá pravidlo.
Ltuje svého činu. Kobylka měla bílou lsinku.
V naší ulci rostou lpy. Dej lstiny do polce.
Upletla z lka košík. Utři si slnu na rtu.
Strom oplvá plody. V bazénu jsme splvali.