Doplň y-ý, i-í


Doplň, potom stiskni "Kontrola".

mln mlčko uslšet lška
kolk blskavý lžovat slby
lmonáda lko ltko pln
plvat pol polkat lvanec
vzlkot polbek plšový lno