Vyber ze dvou možností

Doplň, potom stiskni "Kontrola".


(dobil / dobyl) Petr si mobil.
(dobil / dobyl) Nepřítel hrad.
lyže / líže Kočka mléko.
lyže / líže Pojedeme na .
blýská / blízká Nad horami se .
blýská / blízká Příbuzný je osoba.
vyje / vije Dívka věnec.
vyje / vije Pes na měsíc.