Doplň, potom stiskni "Kontrola".

pohodlné živob moderní bt přibt hřebk
hrát vybjenou papírová krabce btelný zámek
vybtá baterie vaječný blek dobté území
obvatel domu odbtí úkol pohádková btost
neobvatelný bt nabt vědomí nabt pušku