Doplň y-ý, i-í


Doplň, potom stiskni "Kontrola".

občejný dobtek babčka nabdka
nábtek blek bk pobhat
bstřina sbrka kobla bt
hřebk rozb blinky zbtečný
bzon bvalý bdlet babka