Dopravní značky 3

Spoj dvojice. Přesuň údaj z pravého sloupce k levému.