Čím se živí zvířata?

Spoj dvojice. Přesuň údaj z pravého sloupce k levému.