Poznej jarní květiny 2

Spoj dvojice. Přesuň údaj z pravého sloupce k levému.