Poznej jarní květiny 1

Spoj dvojice. Přesuň údaj z pravého sloupce k levému.