Spoj věty

Přesuň správně slova z pravého sloupce k levému.