Upozornění: V případě špatného zobrazení obrázků v cvičeních dejte znovu načíst stránku!

 

Fonologické uvědomění

Zhoršené fonologické uvědomění se v současnosti považuje za jednu z hlavních příčin dyslexie, dítě neumí rozložit slovo na slabiky a hlásky (analýza-syntéza), nedokáže určit první a poslední hlásku ve slově, najít, nahradit nebo přehodit hlásky ve slově, nepochopí skladbu slova, rýmování ap.

 

Počet a délka slabik ve slově

Slova říkejte nahlas, přitom slabiky vytleskávejte, dohodnutým způsobem můžete rozlišit dlouhou a krátkou slabiku (např. dlouhá slabika - tlesknutí otevřenou dlaní, krátká slabika - tlesknutí pěstí). Procvičíte také rytmus.

Počet slabik 1

Počet slabik 2

Počet slabik 3

Počet slabik 4

Počet slabik 5

 

Pexeso - první písmeno ve slově

Hledejte dvojice slov podle první hlásky, pexeso je otevřené, neprocvičujeme paměť, ale fonologické uvědomění.

Pexeso 1

Pexeso 2

Pexeso 3

Pexeso 4

Pexeso 5

 

Spojovačka - první písmeno/obrázek

Spoj správně obrázek s prvním písmenem. Pro lepší výsledek pomůže hlasité vyslovení slova.

Spoj 1

Spoj 2

Spoj 3

Spoj 4

Spoj 5

Spoj 6

Spoj 7

Spoj 8

Spoj 9

Spoj 10

 

Chybějící písmeno

Doplň chybějící písmeno ve slově - samohlásky.

Doplň 1

Doplň 2

Doplň 3

Doplň 4

Doplň 5

 

Rýmy

Vyhledej slovo, které se rýmuje.

Rýmy 1

Rýmy 2

Rýmy 3

Rýmy 4

Rýmy 5

 

Záměna písmene

Zaměňujte písmena ve slovech, aby vzniklo nové slovo.

Záměna 1

Záměna 2

Záměna 3

Záměna 4

Záměna 5

Záměna 6

Záměna 7

Záměna 8

Záměna 9

Záměna 10

Záměna 11

Záměna 12

Záměna 13

Záměna 14

Záměna 15

Záměna 16

Záměna 17

Záměna 18

Záměna 18

Záměna 20

 

Spojovačka - první písmeno(text)

Najdi první písmeno slova. Spojovačka.

Spoj 1

Spoj 2

Spoj 3

Spoj 4

Spoj 5

Spoj 6

Spoj 7

Spoj 8

Spoj 9

Spoj 10

Spoj 11

Spoj 12

Spoj 13

Spoj 14

Spoj 15

Spoj 16

Spoj 17

Spoj 18

Spoj 18

Spoj 20

Spoj 21

Spoj 22

Spoj 23

Spoj 24

Spoj 25

Spoj 31

Spoj 32

Spoj 33

Spoj 34

Spoj 35

Spoj 41

Spoj 42

Spoj 43

Spoj 44

Spoj 45

 

Spojovačka - poslední písmeno(text)

Najdi poslední písmeno slova. Spojovačka.

Spoj 1

Spoj 2

Spoj 3

Spoj 4

Spoj 5

Spoj 6

Spoj 7

Spoj 8

Spoj 9

Spoj 10

 

Napiš první písmeno

Napiš první písmeno slova podle obrázku.

Napiš 1

Napiš 2

Napiš 3

Napiš 4

Napišj 5

Napiš 6

Napiš 7

 

Skládání slov

Na procvičení fonologického uvědomění je velice vhodná tato série cvičení:

Skládání slov

Můžete využít všechna cvičení - doplňování slabik, slkádání písmen, slovního hada i přesmyčky.

 

Výukové materiály

 

Úvod


Křížovky


Cvičení z ČJ


Testy vědomostí


Čtení


Matematika


Pracovní listy


Náprava SPU


- pozornost, paměť


- slabiky


- slova, texty


- zrakové vnímání


- čas a prostor


- sluchové vnímání


 

 

 

Odkazy

 

Počet a délka slabik 1

 

Počet a délka slabik 2

 

Počet slabik 2

 

Testy byly vytvořeny v programu HotPotatoes - http://web.uvic.ca/hrd/hotpot/----- kontakt: cviceni.testy@seznam.cz