Slož slovo 14

Přesuň slabiky z pravého sloupce k levému.