Slož slovo 5

Přesuň slabiky z pravého sloupce k levému.