Slož slovo 4

Přesuň slabiky z pravého sloupce k levému.