Slož slovo 3

Přesuň slabiky z pravého sloupce k levému.