Slož slovo 2

Přesuň slabiky z pravého sloupce k levému.