Podstatné jméno - sloveso - předložka

Vyber z nabídky správné řešení.
rozsviť
hrajeme si
holub
komín
s
po
zalévá
napij se
štika
lampa