Podstatné jméno - sloveso - předložka

Vyber z nabídky správné řešení.
u
zeptej se
silnice
kolo
házíme
prodavačka
hoří
zavři
při
koberec