Podstatné jméno - sloveso - předložka

Vyber z nabídky správné řešení.
k
vysílají
učitel
za
fouká
dělníci
utíkejte
před
postavíte
knížka