Doplň správnou slabiku

Doplň, potom stiskni "Kontrola".

vot ma koch roký
noč vodlo pka lačka
hro lák mra pla
dle ška rka rafa