Doplň správnou slabiku

Doplň, potom stiskni "Kontrola".
ko ko ty vo
kal šek krá u
pu ple ka chy