Doplň správnou slabiku

Doplň, potom stiskni "Kontrola".

ško komo seky šá
cih závo ská
důvě koby stodo
šiku opo piko