Doplň správnou slabiku

Doplň, potom stiskni "Kontrola".

Pra plo ple lub
lupa polo dba lič
dlou ta bři ro
poru sič mou neda