Doplň správnou slabiku

Doplň, potom stiskni "Kontrola".

příro chle bou
hrad svat ozdo rolá
lam marmelá chod
záli tla limoná pum