Doplň správnou slabiku

Doplň, potom stiskni "Kontrola".

slo dlo la kok
něnka po arady podpa
výro potadlo stra zeň
košek slu od pr