Doplň správnou slabiku

Doplň, potom stiskni "Kontrola".

chat ostit vrab oznat
la klu stý tant
bule baly hrá vojá
nka zinec ferník holi