Doplň správnou slabiku

Doplň správnou slabiku, potom stiskni "Kontrola".

sto čokolá balet hla
pole kří chalu krá
zahra taš svíč antilo
kole pohád trá tla