Mozaika 9

Pozorně si prohlédni vzor a vytvoř z písmen stejnou mozaiku.