Mozaika 7

Pozorně si prohlédni vzor a vytvoř z písmen stejnou mozaiku.