Mozaika 6

Pozorně si prohlédni vzor a vytvoř z písmen stejnou mozaiku.