Mozaika 4

Pozorně si prohlédni vzor a vytvoř z písmen stejnou mozaiku.