Mozaika 2

Pozorně si prohlédni vzor a vytvoř z písmen stejnou mozaiku ve vedlejším sloupci.