Mozaika 1

Pozorně si prohlédni vzor a vytvoř z písmen stejnou mozaiku.