Přesmyčky - lesní zvířata

Napiš slovo správně, potom zkontroluj.
osk
saov
lejen
kališ
žejek
jízac
šym
kosýra
klv