Přehledy

Zde můžete najít přehledy učiva, které poslouží k opakování, ale především k upevňování a procvičování. Do přehledu může žák nahlédnout, aby se ujistil o správnosti svého postupu a o platnosti pravidla, které hodlá použít. Přehledy nejsou vhodné pro první seznámení s učivem, zkratkovitá hesla mají pouze připomenout naučené a pomoci se zorientovat v daném tématu, je dobré mít je vždy po ruce při plnění úkolů.

Pro nejmenší školáky jsou to zejména tabulky psacího písma, pro ty starší gramatické učivo. Přehlady mají různou formu, jsou to textové seznamy, tabulky nebo obrázkové myšlenkové mapy. Každému bude vyhovovat jiný způsob záznamu. Vyzkoušejte!

Přehledy jsou dokumenty ve formátu docx a pdf nebo obrázky ve formátu png a jpg.

 

Český jazyk - 1. stupeň

Učivo ČJ - orientační přehled (docx)

 

Tabulky

Tabulky jsou jednak barevné a jednak černobílé. Je to kvůli tisku a také kvůli možnosti zvolit vlastní barevnost a vlastní dotvoření přehledu.

Abeceda - psací písmo (png, 208 kB )

Hlásky - barva(docx, 13 kB)

Hlásky (docx, 13 kB)

Tvrdé a měkké slabiky - barva (docx, 13 kB)

Tvrdé a měkké slabiky - černobíle(docx, 13 kB)

Shoda přísudku s podmětem (docx, 13 kB)

Slovní druhy (docx, 13 kB)

Stavba slova (docx, 13 kB)

 

Myšlenkové mapy

Hlásky(png, 72 kB)

Tvrdé a měkké slabiky(png, 127 kB)

Význam slova (antonyma, homonyma...) (png, 105 kB)

Význam slova 2 (nadřazená - podřazená) (png, 105 kB)

Stavba slov(png, 95 kB)

Spodoba (png, 95 kB)

Slovní druhy (png, 301 kB)

Podstatná jména (png, 301 kB)

Slovesa (png, 301 kB)

Základní větné členy (png, 141 kB)

Pravopis Y / I(png, 114 kB)

Velká písmena (png, 153 kB)

Vyjmenovaná slova BY / BÝ (png, 134 kB)

Vyjmenovaná slova LY / LÝ (png, 168 kB)

Vyjmenovaná slova MY / MÝ (png, 162 kB)

Vyjmenovaná slova PY / PÝ (png, 134 kB)

Vyjmenovaná slova SY / SÝ (png, 134 kB)

Vyjmenovaná slova VY / VÝ (png, 153 kB)

Vyjmenovaná slova ZY / ZÝ (png, 134 kB)

Bě / bje, vě / vje, pě (png, 72 kB)

Mě / mně (png, 190 kB)

Předpony - pravopis ((png, 177 kB)

Přípony -ský/-ští ((png, 116 kB)

Shoda přísudku s podmětem((png, 116 kB)

 

Matematika

Matematika - učivo, orientační přehled(docx)

 

Tabulky (pdf)

Početní operace

Malá násobilka

Velká násobilka

Pamětné násobení a dělení (3.24)

Písemné sčítání a odčítání dvojciferných čísel

Pamětné sčítání a odčítání dvojciferných čísel

Římské číslice

Zlomky

Dělení se zbytkem (13:2)

Zaokrouhlování

Dělení se zbytkem

Aritmeticý průměr

Pořadí výpočtů

 

 

Výukové materiály

 

Úvod


Křížovky


Cvičení z ČJ


Testy vědomostí


Čtení


Matematika


Pracovní listy


Přehledy


Angličtina


Náprava SPU


 

 

 

 

 

Odkazy

 

Stavba slov
Cvičení pro rozeznávání částí slova

 

Coggle
Webová aplikace pro tvorbu myšlenkových map

 

Testy byly vytvořeny v programu HotPotatoes - http://web.uvic.ca/hrd/hotpot/----- kontakt: cviceni.testy@seznam.cz