Pracovní listy

Na této stránce budu zveřejňovat pracovní listy pro různé vyučovací předměty. Budou to převážně listy pro první a druhou třídu, budou ve formátu doc(x) nebo xls(x).

 

Psaní

Pracovní listy slouží k procvičování přepisu a opisu slabik, slov a vět. Pro lepší oporu jsou opatřeny pomocnými linkami, s rostoucími dovednostmi se šířka linek zmenšuje. Listy pro 1. třídu jsou sestaveny podle přibývajících písmen v této posloupnosti: m, t, j, l, s, v, n, p, k, z, d, c, r, h, b, č, š, ž, ch, ř, g, f, ě, ď, ť, ň.

 

1. třída - první pololetí

Slabiky -m,t (37 kB, doc)

Slova, věty - m,t (36 kB, doc)

Slabiky, slova - m, t, j (39 kB, doc)

Slova, věty - m, t, j (37 kB, doc)

Slova - m, t, j, l (40 kB, doc)

Věty - m, t, j, l (31 kB, doc)

Slova -m,t, j, l, s (37 kB, doc)

Věty - m,t, j, l, s (36 kB, doc)

Věty - m, t, j, l, s, y (opis)(94 kB, doc)

Slova - m, t, j, l, s, v (opis, přepis) (89 kB, doc)

Slova - m, t, j, l, s, y, v (opis) (64 kB, doc)

Věty - m, t, j, l, s, y, v (opis) (91 kB, doc)

Slova -m,t, j, l, s, v, n (43 kB, doc)

Slova - m,t, j, l, s, v, n, p (36 kB, doc)

Věty - m, t, j, l s, v, n, p (31 kB, doc)

Slova - m, t, j, l, s, v, n, p, k (32 kB, doc)

Věty - m, t, j, l, s, v, n, p, k (40 kB, doc)

Slova - m, t, j, l, s, v, n, p, k, z (41 kB, doc)

Slova -m,t, j, l, s, v, n, p, k, z, S (43 kB, doc)

Věty - m,t, j, l, s, v, n, p, k, z, S (32 kB, doc)

Věty - m, t, j, l s, v, n, p, k, z, S, Z (opis) (94 kB, doc)

 

1. třída - druhé pololetí

Slova - m, t, j, l, s, v, n, p, k, z, S, Z, U, I, L (40 kB, doc)

Slova - m, t, j, l, s, v, n, p, k, z, d, c (43 kB, doc)

Slova - m, t, j, l, s, v, n, p, k, z, d, c, r, J, L (40 kB, doc)

Věty -m,t, j, l, s, v, n, p, k, z, d, c, r, J (31 kB, doc)

Slova - m,t, j, l, s, v, n, p, k, z, d, c, r, b (42 kB, doc)

Věty - m,t, j, l, s, v, n, p, k, z, d, c, r, b, J, B (31 kB, doc)

Slova - m, t, j, l, s, v, n, p, k, z, d, c, r, b, h (43 kB, doc)

Slova - m, t, j, l, s, v, n, p, k, z, d, c, r, b, h, č (40 kB, doc)

Věty - m, t, j, l, s, v, n, p, k, z, d, c, r, H, Č (33 kB, doc)

Slova - ... š, ž (41 kB, doc)

Věty - ...š, ž (33 kB, doc)

Slova - ... š, ž, ch, ř (44 kB, doc)

Věty - ... CH, E (33 kB, doc)

Slova - ... š, ž, ř, ch, g, K (44 kB, doc)

Věty - ... š, ž, ř, ch, g, K (31 kB, doc)

Věty - ... š, ž, ch, ř, g, G, Ř (42 kB, doc)

Šablona - slova (14 kB, docx)

Šablona - věty (31 kB, doc)

 

Práce s textem

Pracovní listy procvičují především porozumění textu, vedou k řešení problémových situací, logické úvaze, fonologickému uvědomění. Cílem je rozvoj čtenářské gramotnosti, tvořivosti. Děti zároveň procvičí psaní. Většina listů je vhodná až po zvládnutí všech psacích písmen.

 

Namaluj podle textu (25 kB, doc)

Význam slov (36 kB, doc)

Slož slovo ze slabik (50 kB, doc)

Najdi správné slovo (36 kB, doc)

Rozděl slova do sloupců (30 kB, doc)

Napiš slovo podle obrázku (33 kB, doc)

Přesmyčky (41 kB, doc)

Dokonči větu (36 kB, doc)

Doplň slabiku (83 kB, doc)

Vyber správnou část věty (58 kB, doc)

Ten, ta, to (143 kB, jpg)

Vybarvi podle významu (119 kB, jpg)

Slovní had (41 kB, doc)

 

Matematika pro 1. a 2. ročník

Viz stránka Matematika

 

Omalovánky

Kraslice(361 kB, docx)

 

Výukové materiály

 

Úvod


Křížovky


Cvičení z ČJ


Testy vědomostí


Čtení


Matematika


Pracovní listy


Přehledy


Náprava SPU


 

 

 

 

 

Odkazy

 

PL pro předškoláky

 

Dětský blog

 

Dětské stránky

 

DUMY

 

Náprava dys
(ke stažení)

 

Testy byly vytvořeny v programu HotPotatoes - http://web.uvic.ca/hrd/hotpot/----- kontakt: cviceni.testy@seznam.cz