1. Co dělají děti?

Eda pije mléko.
Ája lepí papír.
Dana nese ovoce.
Ruda jede autem.