Matematika

Nabízíme odkazy na domácí i zahraniční stránky. Pro lepší orientaci: addition = sčítání, subtraction = odčítání, multiplication = násobení, division = dělení.

 

I.Cvičení

Sčítání a odčítání

a) do 10

cvičení 1 +

cvičení 2 +

cvičení 3 +

cvičení 1 -

cvičení 2 -

cvičení 3 -

b) bez přechodu přes desítku (do 20)

cvičení 1 +

cvičení 2 +

cvičení 3 +

cvičení 4 +

cvičení 5 +

cvičení 1 -

cvičení 2 -

cvičení 3 -

cvičení 4 -

cvičení 5 -

c) s přechodem přes desítku (do 20)

cvičení 1 +

cvičení 2 +

cvičení 3 +

cvičení 4 +

cvičení 5 +

cvičení 1 -

cvičení 2 -

cvičení 3 -

cvičení 4 -

cvičení 5 -

d) bez přechodu přes desítku (do 100)

typ 20+30

typ 30-20

20+-30

20+3

23-3

20+3 23-3

23+5

25-3

23+5 26-3

e) s přechodem přes desítku (do 100)

typ 25+8

typ 25+8

rovnice 25+8

rovnice 25+8

typ 25-8

typ 25-8

rovnice 25-8

rovnice 25-8

všechny příklady

vše rovnice

 

Zaokrouhlování

 

cvičení 1

cvičení 2

cvičení 3

cvičení 4

 

Římské číslice

 

cvičení 1

cvičení 2

cvičení 3

cvičení 4

cvičení 5

cvičení 6

cvičení 7

cvičení 8

 


II. Pracovní listy (xls, xlsx)

Pracovní listy s generováním náhodných čísel. Pro znovunačtení stránky pracovního listu zmáčkněte klávesu F9 (pro všechny otevřené sešity) nebo Shift+F9 (pro aktuální list).
Pokud objevíte v PL chybu, můžete upozornit na adrese cviceni.testy@seznam.cz

Sčítání a odčítání - 1. ročník

a) bez přechodu přes základ 10

Sčítání a odčítání do10

Rovnice do 10

Sčítání a odčítání do 20

Rovnice do 20

b) s přechodem přes základ 10

Sčítání a odčítání do 20

Rovnice do 20

Sčítání a odčítání do 20 - rozklady

 

Sčítání a odčítání - 2. ročník

Sčítání a odčítání bez přechodu (do 100)

Sčítání a odčítání s přechodem (do 100)

Sčítání a odčítání - různé typy (do 100)

Vybarvi počítadlo - sčítání do 100

Vybarvi počítadlo - odčítání do 100

Závorky

Řetězy

 

Násobení a dělení - 2. ročník

Obrázková počítadla - čtveřice příkladů

Názorné počítání - úvod do násobilky

 

Zaokrouhlování, porovnávání

Zaokrouhlování

Porovnávání

Vybarvi o n více - do 10

Vybarvi o n více - do 20

Vybarvi o n méně - do 10

Vybarvi o n méně - do 20

 

Číselná osa

Číselná osa 0 - 100

 

Tabulky

Práce s tabulkou

 


III. Názorné počítání

Počítadla

Počítadlo do 20 (xlsm, vyžaduje povolit makra)

Počítadlo do 20 (htm)

Výukové materiály

 

Úvod


Křížovky


Cvičení z ČJ


Testy vědomostí


Čtení


Matematika


Pracovní listy


Přehledy


Náprava SPU


 

 

 

Odkazy

 

Nauč se počítat

 

Matematické hry I

 

Matematické hry II

 

Matematické hry III

 

Zábavná cvičení

 

Interaktivní testy I

 

Interaktivní testy II

 

Geometrie 1-3

 

E-matematika

(pro starší školáky)

 

Testy byly vytvořeny v programu HotPotatoes - http://web.uvic.ca/hrd/hotpot/