Křížovka 4 (střední)


1. 2. 3. 4. 5.
1.
2.
3.
4.
5.

V lese žije . (tajenka)