KŘÍŽOVKA

KLIKNI NA ČÍSLO V KŘÍŽOVCE. VYPLŇ PODLE LEGENDY. STISKNI ENTER.
  1    2     
       
 3    4      
       
 5        
6         
       
       
       
 7      8    
       
       
  9