OVOCE

KŘÍŽOVKA

KLIKNI NA ČÍSLO V KŘÍŽOVCE. VYPLŇ PODLE LEGENDY. STISKNI ENTER.
1      2           
        3       
      4         
 5   6           7    
      8