Vítejte!

Procvičte si vybrané učivo. Materiály byly vytvořeny s ohledem na děti se specifickými poruchami učení, především s dyslektickými potížemi. Cvičení jsou zde řazena podle náročnosti.

Nově jsou zde k dispozici také cvičení a pracovní listy k nápravě a prevenci SPU a cvičení pro předškoláky.

 

Novinky

Zrakové vnímání (rozsypaná písmenka) - únor 2016

Orientace v čase - únor 2016

Počet slabik - únor 2016

Obrázek - slovo - únor 2016

Pexeso - březen 2016

Mozaiky - prostorové vnímání - březen 2016

PL matematika pro 2. ročník - březen 2016

Omalovánky - kraslice - březen 2016

Náprava SPU na nových stránkách - duben 2016

 

Cvičení označená beruškou jsou vhodná také pro předškoláky.

Výukové materiály

 

Úvod


O mně


Křížovky


Cvičení z ČJ


Testy vědomostí


Čtení


Matematika


Pracovní listy


Náprava SPU


 

 

 

Odkazy

 

RVP

(metodický portál, zkušenosti a inspirace učitelů)

 

Ve škole
(DUMy)

 

Wikipedie

 

Online cvičení

 

Testy byly vytvořeny v programu HotPotatoes - http://web.uvic.ca/hrd/hotpot/----- kontakt: cviceni.testy@seznam.cz