Vítejte!

Procvičte si vybrané učivo. Materiály byly vytvořeny s ohledem na děti se specifickými poruchami učení, především s dyslektickými potížemi. Cvičení jsou zde řazena podle náročnosti.

Jsou zde k dispozici také cvičení a pracovní listy k nápravě a prevenci SPU a cvičení pro předškoláky.

 

Novinky

Sluchové vnímání (analýza-syntéza více cvičení) - červen 2020

Přehledy učiva - český jazyk - srpen 2020

Tvrdé a měkké slabiky (přidána cvičení) - září 2020

Přehledy učiva - matematika - říjen 2020

Vyjmenovaná slova (slovní spojení) - říjen 2020

Angličtina - říjen 2020

Kimovky (procvičování slovní paměti)

Doplněné přehledy učiva

Druhy slov (pro pokročilé, 3. - 5. ročník)

Písemné dělení se zbytkem

 

Cvičení označená beruškou jsou vhodná také pro předškoláky.

Výukové materiály

 

Úvod


O mně


Křížovky


Cvičení z ČJ


Testy vědomostí


Čtení


Matematika


Pracovní listy


Přehledy


Angličtina


Náprava SPU


 

 

 

Odkazy

 

RVP

(metodický portál, zkušenosti a inspirace učitelů)

 

Ve škole
(DUMy)

 

Wikipedie

 

Online cvičení

 

ČT edu

 

Učítelka (vyučování s ČT)

 

Speciální pedagog Plzeň - soukromá praxe

 

Testy byly vytvořeny v programu HotPotatoes - http://web.uvic.ca/hrd/hotpot/----- kontakt: cviceni.testy@seznam.cz