Doplň správnou slabiku.

Doplň, potom stiskni "Kontrola".

lo plo hřiš sto
ta lefon š ko
učil štec ú uče
urka koš levize