Doplň správnou slabiku.

Doplň, potom stiskni "Kontrola".

tev lmi kten klo
ci ž liký sele
pla šák zř sta
zdavý verka pode ta